Kanser Hücrelerinde Deksametazon'un BCL-2 ve BID Genleri Üzerine Etkisinin İn-vitro Olarak Araştırılması


Bitgen N.(Executive), Caner A., Önal M. G.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2018
  • End Date: March 2020