Aktif Akış Kontrol Ve Otonom Kontrol Yöntemlerinin Birlikte İnsansız Hava Araçları Üzerine Uygulaması


OKTAY T. (Executive), KANAT Ö. Ö.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2018
  • End Date: October 2020