Türk Dilinin ve Edebiyatının Yayılma Alanları Sempozyumu


Creative Commons License

ÖZKAN N. (Executive) , ARGUNŞAH M. , SARIÇİÇEK M. , DAĞLAR A. , DURBİLMEZ B.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2010 - 2011

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2010
  • End Date: April 2011