Sütlerden izole edilen Candida albicans'ın moleküler tiplendirilmesi virülans özellikleri ve antifungallere duyarlılıklarının belirlenmesi


HIZLISOY H. (Executive), DİNÇ G., AL S., KARADAL F., YILDIRIM Y., ERTAŞ ONMAZ N.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2015
  • End Date: November 2018