Kırmızı Biberlerde Aflatoksin Oluşumunun Tespiti ve Kontrolü için Aflatoksijenik Fungusların Farklı Sıcaklık, Su Aktivitesi ve Depolama Süresine Bağlı Olarak Gelişimlerinin Gerçek Zamanlı-Polimeraz Zincir Reaksiyonu Tekniği ile İzlenerek Modellenmesi


KESMEN Z. (Executive)

TUBITAK Project, 2014 - 2015

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: February 2014
  • End Date: February 2015