Aktif İşgücü Piyasasına Uzman Teknik Ara Elemanlar (AKİPTE)


TÜRKMEN M., KAYA S.

EU Supported Other Project, 2008 - 2009

  • Project Type: EU Supported Other Project
  • Begin Date: December 2008
  • End Date: December 2009