ACİNETOBACTER BAUMANNİİ BAKTERİYEMİSİ : EPİDEMİYOLOJİ VE KÖKENLERİN ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI .


MUTLU SARIGÜZEL F. (Executive), SÜMERKAN A. B., METAN G.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2007 - 2009

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2007
  • End Date: March 2009