TAVŞANLARDA DENEYSEL PSEUDOMONAS AERUGİNOSA ENDOFTALMİSİNDE İNTRAVİTREAL TAZOBACTAM-PİPERASİLLİN KOMBİNASYONU ENJEKSİYONUNUN CEFTAZİDİME VE AMİKACİN İLE KARŞILAŞTIRILMASI


ERKILIÇ K. (Executive) , ÖZKIRIŞ A. , EŞEL D., EVEREKLİOĞLU C. , DOĞAN H.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2004 - 2004

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2004
  • End Date: March 2004