Akut Organofosfat İntoksikasyonuna Maruz Kalan Bireylerin Lenfositlerinde CBMN Sitom Yöntemi ve Plazmalarında 8-OHdG Ölçümü ile Kromozomal ve Oksidatif DNA Hasarının ve Adrenal, Hipofiz, Tiroid Hormonlarında Meydana Gelen Değişikliklerin, ve Birbir


GÜNDOĞAN K. (Executive) , ALTUNTAŞ H. , BAYRAM F. , BAŞKOL G. , HAMURCU Z. , COŞKUN R., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2012
  • End Date: April 2015