Sığır Dışkı ve Karkaslarından Clostridium Difficile'nin İzolasyonu ve Elde Edilen İzolatların Moleküler Karakterizasyonu


ABAY S. (Executive), AHMED E. F.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2018
  • End Date: September 2019