Verilen Eğitimin Aile Sağlığı Elemanlarının Riskli Gebe Yönetimi Hakkındaki Bilgi Tutumlarına Etkisi


BALCI E. (Executive) , ULUTABANCA R. Ö.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2018
  • End Date: July 2021