MULTİPL MYELOMALI HASTALARDA WT1 GENİNİN EKSPRESYONUNUN VE DE 13Q NUN ARAŞTIRILMASI


SAATÇİ Ç. (Executive) , ÇAĞLAYAN A. O. , DÜNDAR M. , ESER B. , ÖZKUL Y., ÇETİN M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2005 - 2006

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2005
  • End Date: October 2006