AKILLI BAKIM KARAR DESTEK SİSTEMİ VE DERİN ÖĞRENMEYE DAYALI KESTİRİMCİ BAKIM UYGULAMASI


Torun H. (Executive), Kulluk S., Gülmez B.

TUBITAK Project, 2021 - 2023

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: December 2021
  • End Date: November 2023

Project Abstract

Yeni Sanayi Devrimi, özetle bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle üretim sistemlerinin dijital dönüşümünü ifade etmektedir. Proje

kapsamında gerek müşteri kuruluşun gerek ise ülkemizin dijital dönüşüm yetkinliğinin ve dolayısıyla rekabet gücünün artırılması amacıyla çok

aşamalı, entegre bir Akıllı Bakım Karar Destek Sistemi tasarlanacaktır. AR-GE merkezi olan Yataş A.Ş.'de uygulanacak ve üç aşamalı olarak

tasarlanacak sistemde açık-kaynak kodlu yazılım geliştirilecek ve kullanıcı arayüzü tasarlanacaktır. Proje dahilinde, kestirimci bakıma yönelik pilot

uygulama geliştirilerek makine öğrenmesi ve derin öğrenme algoritmaları ile analizler gerçekleştirilecektir. Yapılan ön fizibilite çalışmasında,firma

genelinde yer alan bütün makinelerde yaşanan toplam arızaların son üç yıllık değerlendirmesinde ortalama % 13'ünün varyatör, redüktör veya

rulmanlarda meydana geldiği ve bu arızaların titreşim, enerji ve sıcaklık göstergeleri takibi ile kestirimci bakım uygulanarak önceden tahmin

edilebileceği öngörülmektedir. Önerilen proje ile; beklenmeyen arızaların sayısının en aza indirilmesi ve ekipmanların çalışma sürelerinin

arttırılması, bakım işlemlerine harcanan zamanı optimize ederek operasyonel maliyetlerin azaltılması, makine/ekipman bakımlarının yalnızca

gerektiği zaman yapılmasının sağlaması, üretim yapılabilen süreyi maksimuma çıkararak verimlilik artışı sağlanması hedeflenmektedir.