BEYAZ DENEY FARELERİNDE BÖBREK VE BÖBREK ÜSTÜ BEZİNİN ARTEİNAL VASCULARİZASYONUN MAKROANATOMİK SUBGR S VE ELEKTRON MİKROSKOBİK OLARAK RAŞTIRILMASI


Creative Commons License

NUR İ. H. (Executive), ALAN A.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2009 - 2012

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2009
  • End Date: April 2012