Hidrojen, güneş, rüzgar, jeotermal ve biyoyakıt enerjinin karbon dioksit emisyonu üzerindeki etkisi: Bir dinamik stokastik çevresel model yaklaşımı


BİLGİLİ F. (Executive) , MUĞALOĞLU E.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: August 2017
  • End Date: October 2018