Doğu Akdeniz Bölgesi'nde Macrophomina Phaseolina İzolatlarının Morfolojik, Fenotipik, Patojenik Ve Moleküler Karakterizasyonu


ARSLAN M.

TUBITAK Project, 2012 - 2015

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: September 2012
  • End Date: September 2015