NİTRÖZ OKSİT ANESTEZİSİ UYGULANAN HASTALARDA ORTAYA ÇIKAN HİPERHOMOSİSTEİNEMİNİN,MİYOKARD İSKEMİSİ İNDİKATÖRÜ OLARAK KARDİYAK SPESİFİK ENZİMLER VE ANTİOKSİDAN MEKANİZMALAR ÜZERİNE ETKİSİ


YILDIZ K. (Executive) , MADENOĞLU H. , DOĞRU K. , BAŞKOL G.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2004 - 2004

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2004
  • End Date: June 2004