Uluslararası Standartlar Çerçevesinde Muhasebe Mesleğinde Kalite: Türkiye’de Muhasebe Meslek Mensuplarına Yönelik Bir Araştırma


UZAY Ş. (Executive), İLLEEZ H.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2013
  • End Date: March 2020