Antosiyanince zengin meyve ekstrelerinden çiçek benzeri şekilli hibrit nano yapıların sentezlenmesi, karakterizasyonu, katalitik aktivitesi, antibakteriyel, antibiyofilm ve antiparaziter etkilerinin araştırılması.


Ildız N. (Executive) , Çimen B. , Karaman Ü., İnce U. , Baldemir A., Taşdemir D., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2019
  • End Date: April 2021