Kayseri ve Civarında Halk Elinde Yetiştirilen Kıl Keçilerinde ß-Laktoglobülün Gen Polimorfizminin PCR-RFLP Yöntemi ile Belirlenmesi


Creative Commons License

AKYÜZ B. (Executive), YÜKSEL M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2013

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2011
  • End Date: October 2013