Polikistik Böbrek Hastalarında PKD1 ve PKD2 geni patojen dizi varyantların miRNA'larla ilişkisinin araştırılması


SAATÇİ Ç. (Executive) , BAYRAMOV R.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2018
  • End Date: September 2018