Akkaraman ve Romanov ırkı kuzuların Akcigerlerinde Lipopolisakkarit ve lipoteikoik asit indüklenmesi ile oluşan mikroanatomik ve histolojik değişimlerin üzerine etkili immun moleküllerin incelenmesi


ALAN A. (Executive), ALAN E., ÇINAR M. U., ORHAN İ., DALDABAN F., AKSEL E. G.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2023

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2020
  • End Date: January 2023