Güncel Üniversal Adezivlerde Hemen ve Gecikmiş Kullanımın Dentin Bağlanma Dayanımı ve Adezivin Fizikokimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi


BALKAYA H. (Executive), DEMİRBUĞA S., EKRİKAYA S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2020
  • End Date: February 2021