SIÇANLARDA MK801 İLE OLUŞTURULMUŞ ŞİZOFRENİ MODELİNDE NİKOTİNİK ALFA7 RESEPTÖRLERİNİN ŞİZOFRENİNİN POZİTİF, NEGATİF VE KOGNİTİF SEMPTOMLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİNİN İNCELENMESİ


AYCAN M. B. (Executive) , ARICIOĞLU F., ÜNAL G.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2018
  • End Date: October 2018