SIÇANLARDA MK801 İLE OLUŞTURULMUŞ ŞİZOFRENİ MODELİNDE NİKOTİNİK ALFA7 RESEPTÖRLERİNİN ŞİZOFRENİNİN POZİTİF, NEGATİF VE KOGNİTİF SEMPTOMLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİNİN İNCELENMESİ


AYCAN M. B. (Executive), ARICIOĞLU F., ÜNAL G.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2018
  • End Date: October 2018