Gıdalarda Bozulmaya Neden Olan Maya Türlerinin Tanımlanmasına Yönelik Kit Geliştirilmesi


Creative Commons License

KESMEN Z. (Executive), ERDEM M., YETİMAN A. E.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2015
  • End Date: October 2016