Al-Al/B4C Esaslı Çift Cidarlı Kompozit Boruların Ekstrüzyon Yöntemi ile İmal Edilebilirliği ve Malzeme Karakterizasyonu


Göçer A. (Executive), Aydın M.

TUBITAK Project, 2022 - 2023

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: February 2022
  • End Date: February 2023

Project Abstract

Birden fazla malzemenin üstün özelliklerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulan ve konvansiyonel malzemelere göre önemli üstünlükleri olan kompozit malzemeler, mühendislik problemlerinin çözülmesinde birçok alanda öncülük etmektedir. Bu projede kompozit malzemelerin farklı bir tipi olarak Al/Al-B4C(dış cidar/iç cidar) formunda çift cidarlı dairesel tabakalı kompozit boruların üretilebilirliği, mekanik karakterizasyonu ve darbe yükleri altında eneji absorbe etme özellikleri araştırılacaktır. Üretilecek kompozit borunun düşük yoğunluk, yüksek mukavemet ve enerji absorbe edebilme gibi özellikleri sebebi ile hava ve kara taşıtlarının gövde imalatlarında yeni ve önemli bir malzeme alternatifi oluşturacağı düşünülmektedir.