Viral Hemorajik Septisemi Virusu (Vhsv) Türkiye İzolatlarının Tüm Genom Dizi Analizi


Sözdutmaz I., Işıdan H.(Executive)

TUBITAK Project, 2013 - 2014

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: August 2013
  • End Date: August 2014