4-METİLFENİL-5-METİLBENZOİL-2,3-FURANDİON BİLŞİĞİNİN ÇEŞİTLİ SEMİKARBAZONLARLA REAKSİYONLARININ ARAŞTIRILMASI VE HİDROLİZ ÇALIŞMALARI.


KÖKBUDAK Z. (Executive), CERAN H.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2006 - 2008

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: August 2006
  • End Date: March 2008