SARS-CoV-2'ye Karsı Rapel Asılamanın Etkililigini, Güvenliligini ve Immünojenitesini Belirlemek için Açık Etiketli, Çok Merkezli, Faz 3 Klinik Çalısma,


Creative Commons License

Kalın Ünüvar G., Dinç B.(Executive), Aksu K., Şencan İ., Çelik İ., Dökmetaş İ., et al.

Turkey Institutes of Health Administration Project, 2021 - 2023

  • Project Type: Turkey Institutes of Health Administration Project
  • Begin Date: October 2021
  • End Date: December 2023