Metisilin Dirençli ve Duyarlı Staphylococcus Aureus Suşlarının Yüzey Zenginleştirilmiş Raman Saçılması Üzerinden Derin Sinir Ağları ile Hızlı Tespiti


UYSAL ÇİLOĞLU F. (Executive), TOKMAKÇI M., AYDIN Ö., Kahraman M.

TUBITAK Project, 2020 - 2021

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: September 2020
  • End Date: September 2021