Türkiye’de Tarım İstatistiklerinin AB Tarım İstatistiklerine Uyumlu Hale Getirilmesi, (yürütücü), Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve TÜİK’in işbirliği ile, 2005.


ERDEM E. (Executive)

Project Supported by Other Official Institutions, 2005 - 2006

  • Project Type: Project Supported by Other Official Institutions
  • Begin Date: March 2005
  • End Date: March 2006