Et ve Et Ürünlerinde Farklı Tür Hayvan Etlerinin Saptanması için Multiplex ve Real Time PCR Tekniklerinin Geliştirilmesi ve Biyoçip Üretimi


YETİM H. (Executive), KESMEN Z.

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2006 - 2009

  • Project Type: CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi
  • Begin Date: January 2006
  • End Date: January 2009