Geleneksel Et Ürünümüz Olan Sucuktan Izole Edilen Fermantatif Bakterilerin Starter Kültür Olarak Kullanım Potansiyelinin Belirlenmesi


KESMEN Z. (Executive), YETİM H., ADIGÜZEL A., GÖNÜLALAN Z., ÇETİN B., SAĞDIÇ O., et al.

TUBITAK Project, 2008 - 2010

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: March 2008
  • End Date: March 2010