Türkiye Kekik Genetik Potansiyelinin AFLP Markörleri ile Karakterizasyonu


ARSLAN M.

TUBITAK Project, 2005 - 2008

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: April 2005
  • End Date: April 2008