James Ross Adası (Antarktika Yarımadası) Likenleşmiş Mantar Türlerinin DNA Barkodlamaları ve Antarktika Endemiği Bazı Liken Türlerine ait özütler ile çeşitli nanoyapıların sentezi ve uygulama alanları


HALICI M. G. (Executive), ÖÇSOY İ., KOCA F. D., Kabalak M., Karaarslan İ. Ç., GÜLLÜ M.

TUBITAK Project, 2019 - 2022

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2019
  • End Date: January 2022