Mezhebin Kurucu İmamına Muhalefetin İmkân ve Sınırı (Hanefi Mezhebi Örneği)


Creative Commons License

APAYDIN H. Y. (Executive), BAYDER O.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2012
  • End Date: November 2015