İnflamazom Aktivasyonunda Fosfodiesteraz 4 İnhibisyonu: Kumarin Bileşiği Psoralidinin Regülatör Etkisi


CUMAOĞLU A., ŞATIR BAŞARAN G., AYCAN M. B., BARAN M.

TUBITAK Project, 2019 - 2020

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: September 2019
  • End Date: September 2020