İnflamazom Aktivasyonunda Fosfodiesteraz 4 İnhibisyonu: Kumarin Bileşiği Psoralidinin Regülatör Etkisi


CUMAOĞLU A. , ŞATIR BAŞARAN G. , AYCAN M. B. , BARAN M.

TUBITAK Project, 2019 - 2020

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: September 2019
  • End Date: September 2020