Şizofreni Modelinde Dopamin İnhibisyonu için AMPT Konjuge Dopamin Hedefli Polimerik Nanotaşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi


AYCAN M. B. (Executive), KARAKÜKCÜ Ç., KURŞUNLUOĞLU AYDIN G., ZARARSIZ G., YILMAZ Ü., YILDIRIM T., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - Continues

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: August 2022
  • End Date: Continues