Klinik örneklerden izole edilen Candida Norvegensis izolatlarının moleküler epidemiyolojisi, virülans faktörleri ve antifungal duyarlılık paternlerinin araştırılması


MUTLU SARIGÜZEL F. (Executive), KÜÇÜKOĞLU O., KOÇ A. N.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: August 2020
  • End Date: March 2022