Seker Pancarı Ekim Alanlarında Kullanılan Bazı Herbisitlere Karsı Chenopodium Album Ve Amaranthus Spp.'Nin Dayanıklılık Durumunun Arastırılması


Işık D.(Executive), Güven O., TEMUR ÇINAR C., ÇOLAK E. Ş., Say A., KAYA ALTOP E., et al.

TUBITAK Project, 2022 - 2025

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2022
  • End Date: October 2025