Fırın ve Ocak Ürünlerinde Kullanılan Temperli Cam Tablaların ve Yalıtım Malzemelerinin Yerine Seramik Esaslı Alternatiflerinin Geliştirilmesi ve Endüstriyel Üretiminin Araştırılması


Creative Commons License

Şendoğdular L., Hassan M. M. Z. (Executive)

KOSGEB, 2021 - 2022

  • Project Type: KOSGEB
  • Begin Date: December 2021
  • End Date: January 2022

Project Abstract

Cam, dayanıklı tüketim malları ve seramik sektörü gibi alanlarda mevcut durumda ithal edilen refrakter malzemelerin yerli alternatiflerinin geliştirilmesi ve endüstriyel üretiminin araştırılması hedeflenmektedir. Böylelikle yüksek maliyetleri olan bu kalemlerde ki ithalatın önlenmesi ve ihracata tabii katma değerli ürün geliştirilmesi istenmektedir.