ÇESİTLİ KAYNAKLARDAN IZOLE EDİLEN KANATLİ ORJİNLİ E.COLİ O157 NİN TOKSİN GENLERİNİN BELİRLENMESİ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLİLİKLARİ


Creative Commons License

AYDIN F. (Executive), ERDOĞDU S., ATABAY H., GÖNÜLALAN Z., ABAY S., ERTAŞ N., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2009 - 2012

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2009
  • End Date: April 2012