DENEYSEL DİYABET OLUŞTURULAN SIÇANLARDA HNGF6A VE ANTİHİPERGLİSEMİK İLAÇLARIN GLUKOZ TOLERANSI VE HUMANİN DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI


AYDOĞAN S. (Executive) , ÖZKUL T.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2017
  • End Date: March 2020