EDTA ve Tripsinden çiçek şekilli nano kompozitlerin sentezi enzim benzeri aktivitelerinin ve etkin antimikrobiyal özelliklerinin Enterococcus faecalis ve Candida albicans mikroorganizmaları üzerinde incelenmesi


ÜSTÜN Y. (Executive) , ASLAN T. , ILDIZ N. , KAFDAĞ Ö. , TAŞDEMİR D.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2018
  • End Date: April 2021