HİPOGONADİZMLİ HASTALARDA KONVANSİYONEL TEDAVİNİN PERİFERAL LENFOSİTLERDE IL-2R,GNRH-1 VE GNRH-2 MRNA EKSPRESYONU ÜZERİNE ETKİSİ VE SERUM IL-2 DÜZEYİ VE LENFOSİT SUBTİP DEĞİŞİKLERİNİN SAPTANMASI


BAYRAM F. (Executive) , PATIROĞLU T. , TANRIVERDİ F. , DÜNDAR M. , ÖZKUL Y., KELEŞTEMUR H. F. , et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2004 - 2006

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2004
  • End Date: January 2006