Okuler tutulumu olan ve olmayan Behçet hastalarında hastalık aktivasyonu ve yaşam kalitesi ile serum HMGB1 bFGF VEGF ICAM1 düzeylerinin karşılaştırılması


ÇALIŞ M. (Executive) , EVEREKLİOĞLU C. , SORUKLU D. N. , YAZICI C.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2015
  • End Date: July 2016