ANKİLOZAN SPONDİLİT HASTALARINDA TEDAVİDE KULLANILAN İLAÇLARA GÖRE MDR1 GEN POLİMORFİZM VE EKSPRESYONUNUN ARAŞTIRILMASI


SAATÇİ Ç. (Executive) , KIRNAP M. , ÇOLAK F.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2014

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2013
  • End Date: December 2014