Potansiyel mPGES-1 İnhibitörlerinin Antikanserojen Etkilerinin A549 Hücrelerinde Araştırılması


Creative Commons License

AYCAN M. B. (Executive), DEMİRPOLAT E.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2014

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2013
  • End Date: December 2014