Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Galium aparine L. (Yapışkan otu) ve Bifora radians Bieb. (Kokarot)’ın ALS İnhibitörü Herbisitlere Dayanıklı Biotiplerinin Bioassay Yöntemlerle Saptanması ve Möleküler Karekterizasyonu


IŞIK D.

TUBITAK Project, 2010 - 2012

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: November 2010
  • End Date: November 2012