KARNOZİNİN FİZYOLOJİK VE FARMAKOLOJİK DÜZEYLERİNİN BEYİN VE KAS DOKUSUNDA MİTOKONDRİAL OKSİDATİF FOSFORİLASYON KOMPLEKS AKTİVİTELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ


AYDOĞAN S. (Executive), AYCAN M. B.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2007 - 2009

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2007
  • End Date: June 2009